style= English
Giới thiệu | Sơ đồ website | Liên hệWelcome  Guest Login
Trang Thông Tin này được xây dựng với sự hỗ trợ của UNICEF
Tra cứu thông tin | Dữ liệu dự án cấp tỉnhEmail to friends Print this page 
Từ năm:
Đến năm:
Tỉnh :
No.Project NameTimeTotalView Detail
1Hệ thống cấp nước Đông Kênh Mới2005 - 2005600
2Hệ thống cấp nước TDC kênh 1o2005 - 2005600
3Hệ thống cấp nước TDC Đê Lắng - Vĩnh Hiệp2005 - 2005800
4Hệ thống cấp nước TDC An Lập2005 - 2005950
5Hệ thống cấp nước TDC Đông Kênh 32005 - 2005750
6Hệ thống cấp nước TDC Tân Hậu A22005 - 2005600
7Hệ thống cấp nước TDC Bắc Rạch Cây Gáo2006 - 2006785
8Hệ thống cấp nước TDC Nam Ba Thê - Đông Hào Xương2006 - 2006572
9Hệ thống cấp nước CDC Trung Phú 32006 - 2006628
10Hệ thống cấp nước TDC Long Hòa - Long Hiệp2006 - 2006566
Kích cỡ trang:
Ghi chú :
Đơn vị tính: triệu đồng
Không có dữ liệu: --
Top of Page


Bản quyền thuộc Văn phòng đối tác CN&VSNT / Bộ NN&PTNT
Thiết kế và xây dựng bởi Công ty Tư vấn GeoViệt. (2009 - 2011)