style= English
Giới thiệu | Sơ đồ website | Liên hệWelcome  Guest Login
Trang Thông Tin này được xây dựng với sự hỗ trợ của UNICEF
Quản trị dữ liệu | Dữ liệu chỉ số TD&ĐGEmail to friends Print this page 
Chọn năm
Chọn Tỉnh
Nhóm chỉ số
STTTên chỉ sốGiá trịĐơn vịSửaXóa
1Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng TC09 của Bộ Y tế%
2Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu HVS theo TC08%
3Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước HVS%
4Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS theo TC08%
5Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu HVS theo TC08%
6Tỷ lệ công trình công cộng (chợ, trụ sở UBND xã) có nước và nhà tiêu HVS theo TC08%
7Tỷ lệ làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, rác thải%
8Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc HVS%
Top of Page


Bản quyền thuộc Văn phòng đối tác CN&VSNT / Bộ NN&PTNT
Thiết kế và xây dựng bởi Công ty Tư vấn GeoViệt. (2009 - 2011)